Ouderenzorg – Gezondheidscentrum Veldpoort – Enschede
Cromhoffsbleekweg 2 7513 EW Enschede
Header afbeelding

Ouderenzorg

Kwetsbare Ouderen

Meer kwaliteit voor ouderen thuis

Er komen steeds meer ouderen, die steeds ouder worden. Ouderen hebben vaak te maken met meerdere (chronische) aandoeningen. Ouderenzorg is in ontwikkeling. Goede samenwerking tussen hulpverleners verbetert de kwaliteit van zorg voor ouderen met als doel dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in de thuissituatie kunnen blijven wonen.

Hoe gaan we dit bereiken

De landelijke ontwikkelingen volgend, hebben we speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Daarvoor hebben we een speciaal zorgprogramma opgezet.  In dit zorgprogramma staat de oudere patiënt centraal. Er wordt gestreefd naar afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de oudere patiënten zodat de zorg beter afgestemd wordt. Hiervoor worden samenwerkingsafspraken gemaakt.

Hoe ziet het zorgprogramma eruit?

De huisarts bekijkt samen met de praktijkondersteuner ouderenzorg de groep ouderen van 75jaar en ouder. Als een oudere bekend is met 3 of meer ziektes/aandoeningen bestaat er verhoogde kans op kwetsbaarheid. De praktijkondersteuner gaat bij de oudere op huisbezoek om eventuele problemen in kaart te brengen. Hierbij is er naast medische zorg ook aandacht voor wonen en welzijn. Ook vraagstukken als levenseinde kunnen aan bod komen.

Na het huisbezoek zal zij de situatie thuis met de huisarts bespreken. Wanneer er problemen zijn, zal de huisarts en praktijkondersteuner een voorstel tot behandeling of verbetering voorstellen. De arts of de praktijkondersteuner brengt u op de hoogte van de mogelijkheden en wanneer de oudere dit wenst,  zullen de verbeterpunten in gang gezet worden. Zo nodig neemt zij contact op met andere hulpverleners om de wensen van de oudere te kunnen vervullen. Alles is er op gericht om de veiligheid en optimale zorg te bevorderen, zodat de oudere zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Wanneer blijkt dat ondanks alle benutte mogelijkheden het thuis niet meer gaat, wordt in samenspraak met de oudere gezocht wordt naar passende woonvorm/zorg.

Samenwerking

Binnen gezondheidscentrum Veldpoort werken diverse disciplines. Met de apotheek, fysiotherapeut en praktijkondersteuner GGZ zijn afspraken gemaakt om zorg op maat te bieden voor kwetsbare ouderen. In overeenstemming met de wensen van de oudere wordt een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan en behandeldoelen worden regelmatig in een overleg met alle betrokkenen besproken. Zo zal bij een oudere die meer dan 4 geneesmiddelen gebruikt, samen met de apotheek gekeken worden of deze medicatie optimaal is.

De huisartspraktijken hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met Thuiszorgorganisatie Livio. De huisarts kan bij complexe problematiek de specialist ouderengeneeskunde inschakelen voor adviezen en medebehandeling. Ook met hulpverleners zoals de ergotherapeute, oncologie verpleegkundige en psycholoog zijn werkafspraken gemaakt. De samenwerking en korte lijnen in communicatie komen ten goede van de kwaliteit van ouderenzorg zodat de oudere patiënt zorg op maat kan verwachten.

Naast de samenwerking met Livio worden waar nodig andere hulpverleners ingeschakeld. Op het gebied van wonen en welzijn zijn we in gesprek met organisaties als Alifa maar ook met  de gemeente.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het gezondheidscentrum.