Praktijkondersteuner – Gezondheidscentrum Veldpoort – Enschede
Cromhoffsbleekweg 2 7513 EW Enschede
Header afbeelding

Praktijkondersteuner

Praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners

Praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners zijn opgeleid om zelfstandig, volgens voorgeschreven richtlijnen, zorg te verlenen. Daarbij werken ze direct samen met de huisartsen.

Voor de begeleiding van chronische aandoeningen als diabetes, longziekten, hart- en vaatziekten, maar ook voor begeleiding van psychische klachten en stoppen met roken hebben de praktijkondersteuners eigen spreekuren.

Zorgprogramma’s

Binnen ons gezondheidscentrum worden patiënten met een chronische aandoening begeleidt.
De begeleiding gebeurt door een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.
Zij hebben naast hun basisopleiding een speciale opleiding gevolgd om patienten
te begeleiden bij hun chronische aandoening.
De chronische zorgprogramma’s die op dit moment aangeboden worden zijn:
  • Diabetes (suikerziekte)
  • COPD (chronische luchtweg obstructie/ longemfyseem)
  • VRM (hart en vaatziekten)
  • Ouderenzorg
  • Osteoporose

Diabetes

Indien de diagnose suikerziekte bij u is gesteld wordt u begeleidt door de praktijkondersteuner (Ria) en uw huisarts. Zij werken nauw samen met de andere disciplines in ons gezondheidscentrum. Binnen het zorgprogramma komt u minimaal 3 keer per jaar bij de praktijkondersteuner en jaarlijks bij uw huisarts.
Zij bespreken met u het verloop van uw ziekte en uw welbevinden. De praktijkondersteuner zal samen met u een zorgplan opstellen dat bij u past
Samen met u wordt een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de suikerziekte en de klachten die u hiervan kunt krijgen zo lang mogelijk stabiel blijven of verbeteren.
Jaarlijks wordt er een foto gemaakt van uw ogen om te kijken of er sprake is van beschadiging van het netvlies (retinopathie)
Het is mogelijk dat u samen met de praktijkondersteuner of huisarts besluit dat u wordt verwezen naar de fysiotherapie of podotherapie.
Binnen ons gezondheidscentrum wordt regelmatig overlegd met deze disciplines om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen.
Voor meer informatie over het diabetes zorgprogramma in gezondheidscentrum Veldpoort klik hier.

COPD

Indien bij u de diagnose COPD is gesteld wordt u begeleidt door de praktijkondersteuner en uw huisarts. Zij werken nauw samen met andere disciplines in ons gezondheidscentrum.
Binnen het zorgprogramma komt u het eerste jaar minimaal 3 keer bij de praktijkondersteuner begeleidt en 1 keer bij uw huisarts.
De praktijkondersteuner zal samen met u een zorgplan opstellen dat bij u past
Jaarlijks wordt er een longfunctie onderzoek gedaan, dit is een blaastest die op de praktijk afgenomen wordt.
Het is mogelijk dat u samen met de praktijkondersteuner of huisarts besluit dat u wordt verwezen naar de fysiotherapie of de diëtiste.
Binnen ons gezondheidscentrum wordt regelmatig overlegt met deze disciplines om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen.
Voor meer informatie over het COPD zorgprogramma in gezondheidscentrum Veldpoort klik hier.

VRM

Indien bij u de diagnose VRM is gesteld wordt u begeleidt door de praktijkondersteuner en uw huisarts. Zij werken nauw samen met andere disciplines in ons gezondheidscentrum. Binnen het zorgprogramma komt u het eerste jaar een aantal keer bij de praktijkondersteuner  en 1 keer bij uw huisarts.

De praktijkondersteuner zal samen met u een zorgplan opstellen dat bij u past. Regelmatig wordt de bloeddruk, het gewicht en het bloed gecontroleerd.
Het is mogelijk dat u samen met de praktijkondersteuner of huisarts besluit dat u wordt verwezen naar de fysiotherapie of de diëtiste.
Binnen ons gezondheidscentrum wordt regelmatig overlegt met deze disciplines om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen.
Voor meer informatie over het VRM zorgprogramma in gezondheidscentrum Veldpoort klik hier.