COPD – Gezondheidscentrum Veldpoort – Enschede
Cromhoffsbleekweg 2 7513 EW Enschede
Header afbeelding

COPD

Wat is COPD?

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. COPD is een verzamelnaam voor chronische, niet-omkeerbare longaandoeningen. Wie COPD heeft, komt vaak adem tekort. Er zijn talloze ontstekingen in de longen en de longblaasjes kunnen langzaam vergaan. Dat levert vervelende klachten op.

Bekende uitingsvormen van COPD zijn longemfyseem en chronische bronchitis. Veel mensen kennen de ziekte door de omschrijving “ de rek uit de longen” . COPD komt vaker voor bij oudere mensen en bij mensen die veel aan slechte lucht of rook blootgesteld zijn geweest. Gezien de veranderingen in onze bevolking is in de toekomst een groeiende groep COPD-patiënten te verwachten. 

Meerwaarde voor de patiënt

Niet alle mensen met COPD zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met COPD opsporen.

Herkent u één of meer van de volgende klachten?

 • Hoesten (ook een rokershoestje)
 • Kortademigheid (bijvoorbeeld bij traplopen)
 • Piepende ademhaling
 • Vermoeidheid (bij inspanning)
 • Longinfecties, longontstekingen
 • Slijm ophoesten

En bent u veertig jaar of ouder en (ex-)roker? Overleg dan met uw huisarts. Deze kan beoordelen of u COPD hebt of niet. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter.

Patiënten in ons zorgprogramma voor COPD:

 • Hebben meetbaar een hogere mate van welbevinden.
 • Zijn zich meer bewust en maken beter gebruik van hun mogelijkheden
 • (respectievelijk kunnen beter met hun beperkingen omgaan).
 • Worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.
 • Gaan meetbaar minder snel achteruit en/of hebben minder last van terugval.

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en andere disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor COPD vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, apotheek, fysiotherapie, diëtist, gespecialiseerde verpleegkundigen en longarts.

Het zorgprogramma voor mensen met COPD vergroot de kwaliteit van zorg. Door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvoor beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname in bewegingsprogramma’s.

Kijk voor meer informatie over COPD op de site van het Longfonds (voorheen Astmafonds). Website:  www.longfonds.nl